1. godina 2. godina 3. godina 6-12 mjeseci Bebe Djeca Novorođenčad

Povezanost blizanaca prije rođenja

Povezanost blizanaca

Povezanost blizanaca vidljiva je još za vrijeme njihovog boravka u majčinoj utrobi budući da počinju interakciju već u 14. tjednu trudnoće. Svaka majka zna da su novorođenčad društvena bića samo nekoliko sati nakon rođenja. Radije gledaju lica nego predmete, pa čak i oponašaju izraze lica. Sada studija sugerira da sklonost društvenim interakcijama postoji u maternici.

Razvoj blizanaca

Sa 6 tjedana srce blizanaca kuca, a sa 8 tjedana počinju se razvijati svi glavni organi. Lica blizanaca poprimaju oblik, zatvorenih kapaka, u 12. tjednu, a u 16. tjednu vidljivi su im spolni organi. U 24. tjednu počinju skladištiti mast i rade na stvaranju krvnih stanica i razvoju pluća. U tjednima koji slijede, bebe nastavljaju rasti i uče kontrolirati svoju tjelesnu temperaturu. Prosječni tjedan rođenja blizanaca je 36 tjedana, a do tada svi tjelesni sustavi funkcioniraju.

Povezanost blizanaca vidljiva je još u maternici

Istraživači sa Sveučilišta u Torinu i Sveučilišta u Parmi u Italiji koristili su ultrazvuk, tehniku za oslikavanje unutarnjih tjelesnih struktura, kako bi pratili kretanje pet parova fetusa blizanaca u dnevnim 20-minutnim sesijama. Kao što je objavljeno u listopadskom časopisu PLoS ONE, znanstvenici su otkrili da fetusi počinju posezati prema svojoj braći do 14. tjedna trudnoće.

Tijekom sljedećih tjedana smanjili su broj pokreta prema sebi i umjesto toga češće posezali prema svom blizancu. Do 18. tjedna provodili su više vremena kontaktirajući braću nego same sebe ili majčinu maternicu. Gotovo 30 % njihovih pokreta bilo je usmjereno prema njihovim prijenatalnim suputnicima. Ti pokreti, kao što je milovanje po glavi ili leđima, trajali su dulje i bili su točniji od radnji usmjerenih prema sebi, kao što je dodirivanje vlastitih očiju ili usta. Povezanost blizanaca u utrobi ovim je istraživanjem još bolje istražena.

Znanstvenici planiraju daljnja istraživanja

U budućnosti se planira razvijanje dijagnostičkih testova sustavnim praćenjem kretanja velikog broja fetusa. Obrasci aktivnosti u maternici mogu predvidjeti kasniji motorički razvoj ili oštećenja socijalne kognicije, poput autizma. “Maternica je vjerojatno ključna polazna točka za razvoj osjećaja za sebe i drugih.” – rekli su.

POVEZANO: Dvojajčani blizanci