Djeca Savjeti i njega

Odnosi i komunikacija odraslih s djecom rane i predškolske dobi

Odnosi i komunikacija odraslih s djecom rane i predškolske dobi Bebe.hr portal

Vrlo je važno da odnosi i komunikacija odraslih s djecom rane i predškolske dobi, kao i ostalih dobnih skupina, bude visoke kvalitete.

Prema Priručniku za samovrednovanje ustanova za rani i predškolski odgoj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odnosi i komunikacija trebaju se temeljiti na reciprocitetu i zajedništvu. Dakle, djeca i odrasli trebaju koordinirati svoje aktivnosti u recipročnom odnosu, jedni s drugima.

Djeca i odrasli mogu imati mišljenja koja se međusobno razlikuju, ali mogu biti utemeljena na jednako opravdanim razlozima. To treba poštovati i voditi ka ostvarenju tzv. pedagogije uzajamnosti.

Svako dijete ima pravo na oblikovanje vlastitog mišljenja, te ima pravo na slobodno izražavanje svojih stajališta o pitanjima koja se odnose na njega, te je to istaknuto i u Konvenciji o pravima djeteta.

Konvencija o pravima djeteta vrlo je važan međunarodni dokument koji je usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 1989.. I sadržava standarde koje svaka država potpisnica, među kojima je i Hrvatska, mora jamčiti svakom djetetu.

Djeca ne smiju biti obespravljeni objekti već jednakovrijedni i ravnopravni sudionici u procesu zajedničkog učenja s drugom djecom i odraslima.

 

komunikacija odraslih s djecom

 

Djecu treba poticati i osposobljavati za samoprocjenu, čime uče preuzimati odgovornost za vlastite izbore i njihove posljedice. Kvalitetna komunikacija odraslih osoba s djecom posebno se ogleda u njihovoj osjetljivosti za različite potrebe djece. Kao i za primjeren i pravodoban odgovor na njih.

Kvaliteta komunikacije sagledava se u:

  • senzitivnosti (osjetljivosti na potrebe djece),
  • autonomiji ( ohrabrivanje djece na donošenje odluka i osjećanje posljedica vlastitog izbora)
  • i stimulaciji (poštivanje interesa i mogućnosti djeteta te poticanje njihova daljnjeg razvoja).

To omogućuje djeci stjecanje kvalitetnih iskustava i razumijevanje svijeta u kojem žive iz perspektive povezanosti i uspješne komunikacije s drugima.

Izvor: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Priručnik za samovrednovanje ustanova za rani i predškolski odgoj: radna verzija. 2011.

POVEZANO: 6 savjeta kako odgojiti emocionalno inteligentno dijete