Bebe Djeca

Organizacije koje brinu o dobrobiti djece

Organizacije koje brinu o dobrobiti djece

Organizacije koje brinu o dobrobiti djece izuzetno su važan dio svjetskog društva. Naravno, većina se roditelja nada da im ovakve organizacije nikada neće zatrebati. Ali uvijek je utješno znati da postoji netko tko će u slučaju nepredviđene životne katastrofe biti tu za njihovo dijete i pomoći mu da se prilagodi novonastaloj situaciji. Organizacije koje brinu o dobrobiti djece različitih su profila pa su tako neke internacionalne, a neke djeluju u granicama pojedine države.

Organizacije koje brinu o dobrobiti djece u svijetu

Možda i najpoznatija svjetska organizacija koja pomaže djeci svakako je UNICEF. UNICEF je Međunarodni fond Ujedinjenih naroda za pomoć djeci. Agencija pruža humanitarnu i razvojnu pomoć djeci te nastoji promicati politiku koja će štititi prava djece diljem svijeta.

Save the Children djeluje u više od 120 zemalja, s misijom pružanja hitne pomoći djeci u potrebi tijekom ratova ili prirodnih katastrofa. U kriznim vremenima Save the Children prikuplja novac kako bi djeci osigurao hranu, čistu vodu i ostale potrepštine. U vrijeme mira, Save the Children se bori da djeca imaju bolje obrazovanje i bolju zdravstvenu skrb u cijelom svijetu.

Children International je neprofitna humanitarna organizacija koja pomaže djeci u siromaštvu. Kako bi pomogli djeci da prevladaju život u siromaštvu, organizacija se fokusira na ranu intervenciju. Pruža zdravstvene usluge, prehrambene potrebe, savjetovanje i druge načine skrbi. Organizacija također nudi programe osposobljavanja kako bi djeca i mladi mogli naučiti vještine potrebne za zapošljavanje.

SOS Dječja sela pomažu djeci kojoj je potrebna obitelj. Organizacija ima smještaj u kojem djeca različite dobi žive zajedno s roditeljem, a isključiva odgovornost roditelja je pravilna briga o djeci. SOS Dječja sela također rade na zaštiti prava djece u vladama diljem svijeta.

Hrvatske organizacije i udruge za zaštitu djece

Zaklada Hrvatska za djecu organizacija je koja aktivno podržava i kontinuirano promovira prava djece na individualni razvoj. Pomažu djeci Hrvatske kojoj je potrebna podrška u ostvarenju kvalitetnijeg i sadržajnijeg odrastanja, nadopunjavaju i osnažuju napore državnih tijela u ostvarenju boljeg života djece. Djeluju kroz osmišljavanje i provođenje vlastitih projekata te podržavajući rad drugih institucija čija misija uključuje dobrobit djece.

Udruženje Djeca prva okrenuta je radu s djecom, mladima i obiteljima. Njihov doprinos društvu i dobrobiti djece očituje se kroz osmišljavanje i provođenje psihosocijalnih i edukativnih programa/projekata koji se temelje na potrebama djece, a koji osim djece, aktivno uključuju roditelje i djelatnike iz odgojno-obrazovnog sustava i sustava socijalne skrbi.

Savez društava Naša djeca kontinuirano se bavi promocijom dječjih prava i dobrobiti. Promiču mišljenje kako je bitno da djeca sudjeluju u odlukama koje ih se tiču i  slobodno izražavaju svoja mišljenja. Jedan od njihovih glavnih ciljeva jest stavljanje interesa djece u središte javnih politika.

Iako smo u ovom članku nabrojali samo neke od organizacija koje rade na zaštiti i dobrobiti djece, napomenut ćemo da ih, naravno, ima još. To je činjenica koja nas iznimno veseli jer je zaštita djece jedna od najvažnijih tema o kojoj je uvijek potrebno iznova govoriti. Djeca su budućnost našeg svijeta i bez njihove zaštite ne postoji bolje sutra. Ako se kao roditelj pronađete u situaciji da ne znate što vam je činiti ili se ne znate nositi s nekom situacijom, dobro je znati da se uvijek možete obratiti nekoj od ovih organizacija unutar kojih ćete zasigurno pronaći podršku.

POVEZANO: Mali vodič za roditelje djece s poteškoćama