1. godina Djeca

Razvoj govora djeteta s godinu dana, što očekivati?

Razvoj govora djeteta

Razvoj govora djeteta je važan kako bi ona mogla izražavati svoje potrebe, želje, misli i osjećaje te uspostavljati veze s drugima. Kroz govor, djeca uče kako komunicirati s drugima. Razumijevanje jezičnih obrazaca, slušanje i izražavanje vlastitih misli i osjećaja pomažu djeci u razvijanju socijalnih vještina i uspostavljanju odnosa s drugima.

U dobi od jedne godine, većina djece prolazi kroz važan razvojni stupanj u svom jezičnom razvoju. Donosimo nekoliko uobičajenih aspekata govornog razvoja kod djece od jedne godine:

  1. Imitacija zvukova: Djeca u ovoj dobi često počinju imitirati zvukove koje čuju, kao što su životinjski zvukovi ili zvukovi iz okoline.
  2. Jedno riječne fraze: Većina djece u dobi od jedne godine može izgovarati jednostavne riječi ili riječne fraze. To mogu biti poznate riječi poput “mama” i “tata”, ali i druge riječi koje su često čule u svakodnevnom životu. POVEZANO: Moj dvogodišnjak ne govori: Što mogu učiniti?
  3. Gestikulacija: Djeca u ovom razdoblju koriste geste poput pokazivanja, mahanja ili gestikuliranja rukama kako bi izrazila svoje potrebe ili da bi privukla pažnju.
  4. Razumijevanje: U dobi od jedne godine, djeca mogu razumjeti jednostavne upute ili naredbe. Na primjer, mogu razumjeti kada im se kaže da dođu ili da donesu određenu igračku.

Važno je napomenuti da svako dijete ima svoj individualni tempo razvoja. Neki će možda biti malo napredniji u jezičnom razvoju, dok će drugi možda trebati malo više vremena. U svakom slučaju, kontinuirana komunikacija s djetetom, poticanje izražavanja i čitanje slikovnica mogu pomoći u poticanju govornog razvoja.

Kako prepoznati da dijete ima poteškoća u razvoju govora?

Iako tempo u pogledu govora razlikuje kada je razvoj govora djeteta u dobi od jedne godine u pitanju, u nekim slučajevima, dijete ipak može imati poteškoća u razvoju govora. POVEZANO: Logopedske knjige za razumijevanje djece s poteškoćama u govoru

Ako vaše dijete ne pokušava oponašati zvukove ili riječi koje čuje u svom okruženju. I ne izgovara pojedinačne riječi ili fraze kao što su “mama” ili “tata” u dobi kada većina djece to čini moguće je da dijete ima poteškoća u razvoju govora. Također ako ne koristi geste i ne reagira na zvukove, kao što su pozivanje po imenu ili zvukovi igračaka. Ili ne razumijevanje jednostavnih uputa poput “daj mi igračku” ili “dođi ovamo”.

Važno je napomenuti da ti znakovi sami po sebi ne moraju uvijek ukazivati na problem s govorom. Međutim, ako primijetite da vaše dijete ne ispunjava većinu ovih očekivanja u dobi od jedne godine, može biti korisno konzultirati se s pedijatrom ili stručnjakom za dječji razvoj kako biste provjerili je li potrebno daljnje ispitivanje ili intervencija.

POVEZANO: Ako dijete ne govori dovoljno, što možete očekivati odlaskom kod pedijatra?