Bebe.hr izdvojeno

Pravila nagradnog natječaja ‘Segafredo Zanetti Croatia’

Segafredo kava

Članak 1.
Nagradni natječaj pod nazivom ‘Segafredo Zanetti Croatia’ (dalje u tekstu: „Natječaj“) priređuje BEBE.HR redakcija, Hoto Tower, Savska cesta 32, Zagreb (dalje u tekstu: „Priređivač“). Natječaj se priređuje s ciljem promidžbe brenda Segafredo Zanetti Croatia i portala bebe.hr od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina. Nagradni natječaj komunicira se putem Facebook stranice ‘Bebe.hr’, Instagram stranice hr.bebe i web stranice www.bebe.hr. Sudionici u Natječaju mogu sudjelovati na sljedeći način: potrebno je otići na Instagram stranice ( https://www.instagram.com/hr.bebe/ , https://www.instagram.com/segafredohrvatska/?hl=hr) i Facebook stranice https://www.facebook.com/bebehrvatska/,https://www.facebook.com/SegafredoHrvatska) organizatora i napraviti sljedeće:

  1. Pratiti u natječaju naznačene Instagram profile i Facebook profile
  2. Ostaviti komentar prema uputi u natječaju
    Natječaj traje od 20.10.2023. do 25.10. 2023. u 23:59.

Članak 3.
Nagradni fond čine dva poklon paketa Segafredo Zanetti Croatia. Svaki paket sadrži dvije šalice, dva tanjurića i pakiranje kave. Imena dobitnika nagrada biti će objavljena nakon završetka Nagradnog natječaja, 25.10.2023. na www.bebe.hr., https://www.instagram.com/hr.bebe/ i https://www.facebook.com/bebehrvatska/
Nakon objave imena dobitnika, isti je dužan poslati svoje kontakt podatke u inbox (poštanski sandučić) bebe.hr Facebook i Instagram stranice, u roku od 8 dana od proglašenja. Podaci trebaju uključivati: ime, prezime, adresu stanovanja, grad, poštanski broj, kontakt broj mobitela ili telefona. Voditelj zbirke osobnih podataka dobitnika bit će Priređivač, a podaci će biti korišteni isključivo za slanje pošiljke – poklon paketa.

Članak 4.
Svaki Sudionik se za Natječaj može prijaviti neograničen broj puta, no nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 5.
U Natječaju nemaju pravo sudjelovati radnici Priređivača, te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6.
Priređivač ima pravo poslati zamjenski proizvod umjesto navedenog. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 7.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Natječaja prema Dobitniku.

Članak 8.
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Natječaj se može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima.
Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Natječaja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.hsegafredo.hr Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Natječaj, odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Članak 9.
Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 10.
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ovog Natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 20. listopada 2023.