News

Isplata porodiljne naknade u prosincu 2023.

porodiljna naknada

Foto: Freepik

Porodiljne i rodiljske naknade po planu i programu za prosinac 2023. bit će isplaćene od 18. do 22. ovoga mjeseca. Isplate se odnose na dio koji isplaćuje Središnji državni ured za demografiju i mlade, objavilo je to Ministarstvo financija na stranicama državne riznice. Prema istom tom planu, prosinački dječji doplatak bit će isplaćen od 18. do 20. prosinca 2023.