Oglašavanje na Bebe.hr portalu

Oglasite se na bebe.hr web stranici pomoću slikovnih oglasa (banner)

Povodom lansiranja novog dizajna omogućavamo  promotivnu cijenu oglašavanje od samo 20,00 EUR po danu po jednom banneru na naslovnoj stranici! Minimalan broj dana potreban za zakup oglasnog prostora je tri dana.

Promotivna cijena na ostalim rubrikama po danu i banneru iznosi 12,00 EUR. Minimalan broj dana zakupa je 10 dana.
Uz oglas na bebe.hr imate priliku pokrenuti ciljanu publiku odnosno sve koji su zainteresirani za teme vezane uz roditeljstvo, bebe, djecu, odgoj, trudnice kao i planiranje trudnoće.

Sada je odlično vrijeme za oglašavanje na bebe.hr jer posjeta na našu web stranicu svakodnevno raste s obzirom da smo upravo napravili redizajn i krenuli u aktivnu marketinšku kampanju!

Oglasite se na bebe.hr putem bannera

Trenutno podržavamo pet formata slikovnih oglasa:

  • L1 – omjer 496×275, preporucena dimenzija 1025×568 pixela
  • L2 – omjer 496×275, preporucena dimenzija 1025×568 pixela
  • L3 – omjer 960×150, preporučena dimenzija 1025×160 pixela
  • L4 – omjer 386×930, preporučena dimenzija 770×1855 pixela
  • L5 – omjer 407×498, preporučena dimenzija 770×942 pixela

Različite stranice na našoj web stranici konfigurirane su za korištenje jednog ili više ovih formata slikovnih oglasa.

Kako funkcionira oglašavanje bannera na bebe.hr?

Bebe.hr vam omogućuje da oglasite svoju kampanju uz minimalne budgete – čak od 20 eura dnevno na naslovnoj stranici!
Sve što je potrebno je poslati na info@bebe.hr najavu zakupa oglasa sa željenim vremenskim periodom, linkom na poziciju stranice, formatima i brojem oglasa. Možete koristiti samo jedan oglasni prostor ili više njih istovremeno.

Nakon slanja kada smo zaprimili vaš prijedlog i pisano vam poslali našu potvrdu i  ponudu potrebno je izvršiti uplatu i poslati nam pripremljene oglase.
U roku od tri radna dana od zaprimljene uplate vaši oglasi biti će postavljeni na web stranicu.
Ukoliko nemate pripremljene oglase možete nam poslati upit i za izradu, pripremu i prilagodbu oglasa.

Native i sponzorirani članak

Cijena native članka na naslovnoj stranici web portala bebe.hr u trajanju od tjedan dana, a u rubrici prema dogovoru iznosi 330,00 EUR.

Cijena sponzoriranog članka na naslovnoj stranici web portala bebe.hr u trajanju od tjedan dana, a u rubrici prema dogovoru iznosi 220,00 EUR.